מקרקעין ופרוייקטים

  1. ליווי שוטף
  2. עריכת הסכמים
  3. מתן פתרונות משפטיים
  4. ייעוץ אסטרטגי
  5. עבודת תשתית ופיתוח
  6. ליווי משפטי
  7. מנהל מקרקעי ישראל ורשות מקרקעי ישראל