הליכי תכנון ובניה

  1. ייצוג בערערי בניה
  2. ייצוג בערערי היתר השבחה
  3. ייצוג בערערי תביעות פיצויים
  4. ייצוג בהליכי הפקעת מקרקעין
  5. ייצוג בפני הוועדות המקומיות לתכנון ובניה
  6. ייצוג בפני הוועדות המחוזיות לתכנון ובניה
  7. ייצוג בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה
  8. ייצוג בעבירות בניה
  9. ליווי שוטף פרטיים, תאגידים, מוסדיים
  10. ייעוץ וייצוג אסטרטגי